วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

Protandim ช่วยเรื่อง

สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 13-47 ปี พยายามเลิกหลายครั้งไม่สำเร็จในที่สุดอะไรคือตัวช่วยให้เขาเลิกได้แสนง่าย

โรคหัวใจกับการดูแลของอาจารย์เฉิดฉายศิริ สุพิมลประภาส

แชร์ประสบการณ์

DeWayne Beaty Protandim – สะเก็ดเงิน

ประสบการณ์ผู้ใช้ Protandim – อุบัติเหตุ 19 ปี

คุณชูชาติ(ทนายความ) – ศึกษาจากคนรอบข้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์จนเชื่อมั่น

พี่คิ้ม – เข่าเสื่อมและกระดูกเสื่อม

Mary Coop 2 – รอดชีวิตจากมะเร็งระยะสุดท้าย