วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ทฤษฎีของความเสื่อมและความชรา

Aทฤษฎีของความเสื่อมและความชรา (Theories of Aging)
Free radical theory of aging (ทฤษฎีที่ว่าด้วยอนุมูลอิสระ)
Mitochondrial theory of aging (ทฤษฎีที่ว่าด้วยไมโทคอนเดรีย)
👉ทั้งสองทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน
👉ไมโทคอนเดรียคือเตาพลังงานของเซลล์ ไมโทคอนเดรียรวมทั้งสิ้นมีน้ำหนักคิดเป็น 1 ใน 10 ของน้ำหนักร่างกาย
👉 95% ของพลังงานที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ได้มาจากการสร้างขึ้นโดยไมโทคอนเดรีย
👉เมื่อไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานจะได้ทั้งพลังงานและของเสียที่เรียกว่าอนุมูลอิสระ
👉อนุมูลอิสระเหล่านี้กลับมาทำลายส่วนต่างๆ ในเซลล์ทำให้เกิดความเสียหายและความเสื่อม
👉เมื่อเราอายุมากขึ้นไมโทคอนเดรียเสื่อมจึงสร้างพลังงานได้น้อยลงแต่เกิดอนุมูลอิสระที่มากยิ่งขึ้น
What: ทฤษฎีของความเสื่อมและความชราเป็นที่ยอมรับและรับรู้ทางการแพทย์และทางวิชาการ
So what: เพราะเป็นที่มาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ncds) มากกว่า 200 โรคและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่มากที่สุดในโลก Now what: หน้าที่ของเราคือ การทำให้สัญชาตญาณในการปกป้องและฟื้นฟูเซลล์กลับมาเหมือนเดิมด้วยผลิตภัณฑ์โปรแทนดิม Nrf1และ Nrf2dd Your Heading Text Here